روغن موتور دیزلی

روغن موتور دیلوکس دیزل زادو  15W-40/CJ-4

روغن موتور دیلوکس دیزل زادو 15W-40/CJ-4

روغن موتور دیلوکس دیزل زادو DELUXE DIESEL  روغن موتور دیلوکس دیزل زادو  DELUXE DIESEL یک روغن با پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که برای موتورهای دیزلی سرعت بالا وچهار زمانه مدل 2007 به بالا طراحی شده است که استانداردهای مربوط به گازهای خروجی را پاس می کنند . این روغن برای […]

ادامه مطلب
روغن موتور مگاتری دیزل زادو 10W-40/CI-4

روغن موتور مگاتری دیزل زادو 10W-40/CI-4

روغن موتور مگاتری دیزل زادو MEGA EIII DIESEL روغن موتور مگاتری دیزل زادو MEGA EIII DIESEL  یک روغن با پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که برای موتورهای دیزلی مدل بالا      (2000 به بالا) فرموله شده است. وجود پایه نیمه سنتزی و ادیتیوهای خاص سبب شده تا این روغن ضمن […]

ادامه مطلب
روغن موتور مگا دیزل زادو 15W40/CI-4

روغن موتور مگا دیزل زادو 15W40/CI-4

روغن موتور مگا دیزل زادو MEGA  DIESEL روغن موتور مگا دیزل زادو MEGA  DIESEL یک روغن با پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که برای موتورهای دیزلی مدل بالا ( 2000 به بالا) فرموله شده است. وجود پایه نیمه سنتزی و ادیتیوهای خاص سبب شده تا این روغن ضمن محافظت عالی از […]

ادامه مطلب
روغن موتور اولترا دیزل زادو  20W-50/CH-4

روغن موتور اولترا دیزل زادو 20W-50/CH-4

روغن موتور اولترا دیزل زادو ULTRA DIESEL روغن موتور اولترا دیزل زادو ULTRA DIESEL یک روغن موتور دیزلی با پایه معدنی HVI و نیمه سینتتیک و مواد افزودنی ویژه می باشد به گونه ای که در موتورهای دیزلی مدرن تا مدل 2005 قابلیت کاربرد دارد. وجود مواد افزودنی مرغوب و روغن پایه نیمه سینتتیک در […]

ادامه مطلب
روغن موتور فلیت دیزل زادو  SAE 50/CD

روغن موتور فلیت دیزل زادو SAE 50/CD

روغن موتور فلیت دیزل زادو  FLEET DIESEL   روغن موتور فلیت دیزل زادو FLEET DIESEL یک روغن موتور دیزلی با کیفیت مناسب مخصوص خودروهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ می باشد که در شرایط آب و هوایی گرم کار می کند. در ساخت این محصول از روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه […]

ادامه مطلب
روغن موتور الیت دیزل زادو  20W-50/CF-4

روغن موتور الیت دیزل زادو 20W-50/CF-4

روغن موتور الیت دیزل زادو ELITE DIESEL   روغن موتور الیت دیزل زادو ELITE DIESEL یک روغن موتور دیزلی است که در ساخت آن روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص مورد استفاده قرار گرفته است. این محصول برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط سخت عملیاتی طراحی گردیده است ، که نیاز […]

ادامه مطلب