سطح کیفی SM

روغن موتور زادو  10W40-SM با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SM با حجم 1 لیتر

روغن موتور چهار فصل زادو SM در انواع موتورهای تا مدل 2010 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوائی دارای کاربرد مطلوب می باشد. در فرمولاسیون این روغن از بهترین مواد افزودنی ضد خوردگی ، ضد زنگ ، ضد سایش ، ضد رسوب و… استفاده شده است. کاربرد: […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SM با حجم 5 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SM با حجم 5 لیتر

روغن موتور چهار فصل زادو SM در انواع موتورهای تا مدل 2010 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوائی دارای کاربرد مطلوب می باشد. در فرمولاسیون این روغن از بهترین مواد افزودنی ضد خوردگی ، ضد زنگ ، ضد سایش ، ضد رسوب و… استفاده شده است. کاربرد: […]

ادامه مطلب