سطح کیفی SL

روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 1 لیتر

  روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 4 لیتر

  روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف […]

ادامه مطلب