سطح کیفی SJ

روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

  روغن موتور زادو SJ یک روغن چهار فصل می باشد که در انواع موتورهای بنزینی تا مدل 2001 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوایی دارای کاربرد مطلوب می باشد. ضمنا فرمولاسیون روغن موتور زادو SJ به گونه ای است که ضمن حفظ گرانروی روغن قطعات موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 4 لیتر

  روغن موتور زادو SJ یک روغن چهار فصل می باشد که در انواع موتورهای بنزینی تا مدل 2001 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوایی دارای کاربرد مطلوب می باشد. ضمنا فرمولاسیون روغن موتور زادو SJ به گونه ای است که ضمن حفظ گرانروی روغن قطعات موتور […]

ادامه مطلب