روغن موتور بنزینی

روغن موتور زادو  10W40-SM با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SM با حجم 1 لیتر

روغن موتور چهار فصل زادو SM در انواع موتورهای تا مدل 2010 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوائی دارای کاربرد مطلوب می باشد. در فرمولاسیون این روغن از بهترین مواد افزودنی ضد خوردگی ، ضد زنگ ، ضد سایش ، ضد رسوب و… استفاده شده است. کاربرد: […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  5W30-SN با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 5W30-SN با حجم 1 لیتر

روغن موتور چهار فصل زادو SN برای اتومبیل های سواری ، کامیونهای سبک و ون های مدل 2011 به بالا توصیه می شود. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد . ضمنا به دلیل دارا بودن پیشرفته ترین مواد افزودنی ضد اکسیداسیون ضد سایش و … سبب […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 1 لیتر

  روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

  روغن موتور زادو SJ یک روغن چهار فصل می باشد که در انواع موتورهای بنزینی تا مدل 2001 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوایی دارای کاربرد مطلوب می باشد. ضمنا فرمولاسیون روغن موتور زادو SJ به گونه ای است که ضمن حفظ گرانروی روغن قطعات موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 4 لیتر

  روغن موتور زادو SJ یک روغن چهار فصل می باشد که در انواع موتورهای بنزینی تا مدل 2001 توصیه می گردد و در کلیه فصول سال تحت تمامی شرایط آب و هوایی دارای کاربرد مطلوب می باشد. ضمنا فرمولاسیون روغن موتور زادو SJ به گونه ای است که ضمن حفظ گرانروی روغن قطعات موتور […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 4 لیتر

  روغن موتور چهار فصل (مولتی گرید) زادو SL در انواع موتورهای بنزینی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شاخص گرانروی بالا ، فراریت کم و خاصیت پاک کنندگی بسیار قوی دارد. ضمنا به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضد سایش ، ضد خوردگی ، ضد زنگ و … سبب محافظت قطعات مختلف […]

ادامه مطلب
صفحه 1 از 212