واحد نمایندگان

نمونه قرارداد عاملیت

قرارداد اعطای عاملیت فروش محصولات شرکت فاپکو طرفین قرار داد: الف:شرکت فرازگامان پرگان ( با نام اختصار شرکت فاپکو) به شماره ثبت ۲۹۰۵۷۷ که در این قرارداد شرکت نامیده می شود. به آدرس:تهران- بلوار مرزداران- خیابان ابراهیمی- برج الوند- طبقه۴۰۹ جنوبی تلفن ۴۴۲۲۶۰۸۵-۰۲۱ ب:بنام آقای                کد ملی                    که در این قرارداد عامل فروش نامیده می […]

ادامه مطلب