سطح کیفی SL

روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 1 لیتر

سطح کارایی :  – API SL/CF – ISIRI 9186, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO  با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد :  این محصول که […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 1 لیتر

    سطح کارایی :  –  API SL/CF –  ISIRI 9186, 11378 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام لوب کات (Lube cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرایند  هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 4 لیتر

سطح کارایی :  –  API SL/CF –  ISIRI 9186, 11378 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام لوب کات (Lube cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرایند  هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است. […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 4 لیتر

  سطح کارایی :  – API SL/CF – ISIRI 9186, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO  با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد :  این محصول […]

ادامه مطلب