روغن موتور بنزینی

روغن موتور زادو  10W40-SM با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SM با حجم 1 لیتر

سطح کارایی :  API SM روغن موتور بنزینی 10w40 SM با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد : این محصول که مطابق با یکی از بالاترین […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  5W30-SN با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 5W30-SN با حجم 1 لیتر

  سطح کارایی :  روغن موتور زادو 5W-30 SN با تکنولوژی تمام سنتتیک برای استفاده در موتورهای با دور بسیار بالا تحت کارکرد در شرایط بسیار سخت فرموله شده است. این روغن موتور با دقت زیاد جهت افزایش طول عمر موتورهای لوکس جدید و جلوگیری از بروز هرگونه آسیب از جانب روغن به آنها طراحی […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 1 لیتر

سطح کارایی :  – API SL/CF – ISIRI 9186, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO  با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد :  این محصول که […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 1 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 1 لیتر

    سطح کارایی :  –  API SL/CF –  ISIRI 9186, 11378 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام لوب کات (Lube cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرایند  هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 3/5 لیتر

  سطح کارایی :  – API SJ/CF/CF-4 – ISIRI 9158, 11379, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO ۱۲۰۰۰ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام به نام لوب کات (Lube Cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرآیند هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، براساس فرمولاسیون شرکت Vulcan Petrochem Ltd […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SL با حجم 4 لیتر

سطح کارایی :  –  API SL/CF –  ISIRI 9186, 11378 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام لوب کات (Lube cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرایند  هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است. […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  20W50-SJ با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 20W50-SJ با حجم 4 لیتر

  سطح کارایی :  – API SJ/CF/CF-4 – ISIRI 9158, 11379, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO ۱۲۰۰۰ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام به نام لوب کات (Lube Cut) با شاخص گرانروی بالا با انجام فرآیند هیدروژن (Hydrofinishing) و مواد افزودنی مرغوب، براساس فرمولاسیون شرکت Vulcan Petrochem Ltd […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SL با حجم 4 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SL با حجم 4 لیتر

  سطح کارایی :  – API SL/CF – ISIRI 9186, 11378 روغن موتور نیمه سنتزی ZADO  با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد :  این محصول […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  5W30-SN با حجم 5 لیتر

روغن موتور زادو 5W30-SN با حجم 5 لیتر

  سطح کارایی :  روغن موتور زادو ۵W-30 SN با تکنولوژی تمام سنتتیک برای استفاده در موتورهای با دور بسیار بالا تحت کارکرد در شرایط بسیار سخت فرموله شده است. این روغن موتور با دقت زیاد جهت افزایش طول عمر موتورهای لوکس جدید و جلوگیری از بروز هرگونه آسیب از جانب روغن به آنها طراحی […]

ادامه مطلب
روغن موتور زادو  10W40-SM با حجم 5 لیتر

روغن موتور زادو 10W40-SM با حجم 5 لیتر

  سطح کارایی :  API SM روغن موتور بنزینی ۱۰w40 SM با استفاده از روغن پایه گروه سه مرغوب با اندیس گرانروی بالا و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.  موارد کاربرد : این محصول که مطابق با یکی از […]

ادامه مطلب