چرا روغن سنتتیک مصرف کنیم؟

سنتتیک (Synthetic) در لغت به معنای مصنوعی یا تولید شده از منابع غیر طبیعی می باشد. پیشرفت علم و تکنولوژی، جبر طبیعت، نیاز به کاهش هزینه ها، محدود بودن منابع نفتی و پاسخگو نبودن روغن های نفتی به نیازهای درحال رشد انسان بویژه در بحبوحه جنگ جهانی دوم، بمنظور جلوگیری از یخ زدگی جنگ افزارها در سرمای شدید ، تولید و استفاده از نخستین روغن های سنتتیک توسط آلمان ها آغاز شد.
روغن های سنتتیک در فرآیندهای شیمیایی جهت کاربردهای خاص تولید می شوند. در جریان این سنتزها، اکثر خواص فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز هر کاربرد در ذات و ساختار روغن پیش بینی و تامین می گردند که این امر نیاز به استفاده از مواد افزودنی جهت تغییر و اصلاح خواص روغن را مرتفع می نماید.
روانکارهای سنتتیک ویژگی های منحصر بفرد و دست نیافتنی نسبت به روغن های معدنی دارند که از مهمترین آنها می توان به نکات زیر اشاره کرد:

• پایداری دمایی
• پایداری اکسیداسیون
• دارا بودن (شاخص ویسکوزیته) بالا به صورت طبیعی (عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما )
• رفتار جریان در دماهای پایین
• تبخیر شوندگی پایین
• دامنه دمایی کارکرد بالا
• ماندگاری پرتوی و تشعشعی که به تغییر ساختارمی انجامد
• دمای سوختن بالا
• کاهش صرف روغن به دلیل عمر بیشتر روغن
• تجزیه پذیری در طبیعت

  نظرات