نمونه قرارداد عاملیت

قرارداد اعطای عاملیت فروش محصولات شرکت فاپکو

طرفین قرار داد:

الف:شرکت فرازگامان پرگان ( با نام اختصار شرکت فاپکو) به شماره ثبت ۲۹۰۵۷۷ که در این قرارداد شرکت نامیده می شود.

به آدرس:تهران- بلوار مرزداران- خیابان ابراهیمی- برج الوند- طبقه۴۰۹ جنوبی تلفن ۴۴۲۲۶۰۸۵-۰۲۱

ب:بنام آقای                کد ملی                    که در این قرارداد عامل فروش نامیده می شوند.

آدرس :                            تلفن همراه:                         تلفن ثابت:

موضوع قرارداد:

عاملیت گروه           فروش محصولات شرکت فاپکو در زمینه اتوسرویس در شهرستان

مدت زمان قرارداد:

مدت زمان قرارداد سه ماه است که شروع آن از تاریخ انعقاد قرارداد و پایان آن تا تاریخ    /    /  ۱۳۹ می باشد.

تبصره۱: با انقضای مدت مقرر، این قرارداد خود به خود فسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد مگر بموجب ماده ۱۲ قرارداد .

تبصره۲:مدت زمان تمدید قرارداد در مرحله دوم  موضوع ماده ۱۲ به مدت یکسال می باشد.

تعهد مالی قرارداد :

با توجه به وسعت حوزه عاملیت و مطابق با توافقهای صورت گرفته با عامل محترم،میزان ثبت سفارش (خرید) از شرکت در هر ماه (شهرهای زیر ۵۰۰هزار نفر ۲۵میلیون تومان،شهرهای بین ۵۰۰ تا ۱میلیون نفر ۳۵میلیون تومان،شهرهای بالای ۱میلیون نفر ۵۰ میلیون تومان)  و در دوره سه ماهه            تعریف شده است بدیهی است در صورت عدم انجام تعهد مذکور،قراردادعاملیت بصورت اتوماتیک فسخ میگردد.

تبصره۱:درصورت انجام تعهد مالی،توسط عامل ، مطابق ماده ۱۲ قراردادعاملیت تمدید میگردد.

تبصره ۲:دردوره سه ماه اولیه این قرارداد ۴۰درصد از تعهد مالی جهت سهولت و توسعه بازار کاهش می یابد بدیهی است با تمدید قرارداد، در دوره تمدیدی بعدی مبلغ تعهد مالی مطابق با قرارداد اعمال میگردد.

تبصره۳:درصورتیکه قرارداد عامل فروش برای مدت زمان بیش از سه ماه منعقد گردد،محاسبه عملکرد فعالیت عامل فروش (میزان خرید از شرکت)در دوره های سه ماهه بررسی میگردد.بدیهی است درصورت عملکر پایین عامل فروش(عدم انجام تعهد مالی در دوره سه ماهه)،قراردادعاملیت بطور اتوماتیک و زودتر از موعد فسخ میگردد.

تعهدات شرکت:

ماده ۱- شرکت متعهد میشود تا لیست جدید و قیمت های انواع محصولات خود را توسط پست الکترونیکی معرفی شده در اختیار عامل فروش قرار دهد و یا در کانال تلگرام شرکت اعلام نماید  telegram.me/fapcogroup

ماده ۲- شرکت متعهد به ارسال محصولات در کوتاهترین زمان می باشد و در صورت عدم موجود کالا حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه و زمان تحویل را به عامل اعلام نماید.

ماده ۳- شرکت موظف به ارائه خدمات پس از فروش برای محصولات دارای گارانتی در آدرس معرفی شده شرکت می باشد.

ماده ۴- شرکت موظف به ابلاغ کلیه موارد و دستورالعمل های جدید و ضروری به نماینده توسط پست الکترونیکی معرفی شده توسط نماینده است.

ماده۵- شرکت متعهد میگردد پس از پذیرش عاملیت فروش در شهرستان مورد تقاضا عامل فروش از فروش محصولات خودداری نماید مگر در مواردی که آن محصولات در سبد فعالیت محصولات عامل فروش نباشد و یا تنها سفارش اولیه از آن محصولات توسط عامل فروش ثبت شده باشد. بدیهی است در زمان انعقاد قرار دادعاملیت بصورت انحصاری نمی باشد.

تعهدات نماینده:

ماده ۶- عامل فروش موظف به فروش محصولات با قیمت مصوب شرکت است لازم بذکر است که تعرفه فروش محصولات در هر دوره به آدرس پست الکترونیکی عامل ارسال میگردد و یا از طریق کانال تلگرام اطلاع رسانی میشود.

تبصره: با توافق طرفین پست الکترونیکی شرکت FAPCOSERVICE@YAHOO.COM وپست الکترونیکی عامل فروش                   اعلام میگردد. بدیهی است در صورت عدم اعلام ، مسئولیت های عدم دریافت مکاتبات و ابلاغیه بر عهده عامل فروش می باشد.

ماده ۷-عامل فروش متعهد می گردد ظرف مدت زمان حداکثر یک هفته پس از تاریخ انعقاد قرارداد، نسبت به سفارش اولین فاکتور خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ثبت سفارش و تسویه وجه فاکتور، قرارداد عاملیت بصورت یکطرفه از جانب شرکت فسخ می گردد. بدیهی است که از بابت فسخ قرارداد ماده ۱۹ قرارداد نیز اعمال خواهد شد .

ماده ۸- عامل فروش حق واگذاری امتیاز عاملیت خود را به غیر تحت هیچ عنوانی به طور کلی یا جزئی اصالتا و یا وکالتا ندارد.

ماده ۹ – عامل فروش متعهد و ملزم است فقط عاملیت شرکت را در امر فروش محصولات و طبق ضوابط و مقررات شرکت و رعایت مفاد این قرارداد انجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی از انحاء سوءاستفاده از عنوان عاملیت محسوب می شود نداشته و ندارد.

تبصره ۱ : این امور بدون قید حصار عبارتند از برخورداری مستقیم و غیرمستقیم از هر گونه امتیازی که به نوعی برای شرکت تعهدی را ایجاد نماید،ایجاد هرگونه تعهدات و الزامات و اخذ وجه و یا وجوه از مشتری به نام و از جانب شرکت بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی شرکت، استفاده از نام و علائم تجاری شرکت در غیر موارد لازم جهت اجرای مفاد قرارداد حاضر،که در صورت سوءاستفاده،شخصا مسئول پیامدهای قانونی آن و جبران خسارت وارده به شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. بدیهی است هرگونه قرارداد عامل  تحت هر عنوان بدون تایید طرف اول باطل است.

تبصره ۲ :عامل فروش شرکت مجاز به فروش محصولات مشابه در کنار محصولات شرکت نمی باشد و در صورت فروش محصولات دیگر در فاکتور شرکت و تحت عاملیت فروش ، قرارداد عاملیت فیمابین آن باطل میگردد  و مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰- عامل فروش موظف است تنها در حوزه شهرستان مورد قرارداد خود و در حیطه قوانین و مقررات کشوری(ایران) تبلیغ و بازاریابی و فروش  نماید.

ماده۱۱- کلیه اطلاعات پیرامون محصولات شرکت به عامل فروش ارائه شده است لذا مسئولیت هر گونه کذب و نادرستی اطلاعات بر عهده عامل خواهد بود و شرکت ازاین حیث بری است.

شروط ضمن عقد قرارداد:

ماده ۱۲ – جهت حمایت از عاملین محترم ،این قرارداد از حیث تمدید تابع قرارداد خود تمدیدی محسوب میگردد . در قالب قرارداد خود تمدیدی ، چنانچه عاملین محترم ، به کلیه شروط مندرج در قرارداد پایبند باشند و بتواند میزان ثبت سفارش و تعهد مالی (موضوع تعهد مالی قرارداد)  را انجام دهد قرارداد عاملیت با قبول کلیه شروط مندرج برای دوره یکساله تمدید خواهد شد . بدیهی است احراز مراتب فوق و تنفیذ عاملیت ،توسط شرکت و بصورت مکتوب به عامل محترم ابلاغ خواهد شد . بدیهی است بدون حکم تمدید ، فعالیت عامل غیر قانونی تلقی می گردد .

ماده ۱۳:در صورتیکه قرارداد عاملیت جزو گروه اول باشد،شرکت با توجه به گستردگی حوزه فعالیت نماینده میتواند اقدام به اعطای عاملیت تا سه عامل نیز نماید مگر اینکه توافقات ضمنی و مکتوب فیمابین شرکت و عامل پیرامون انحصار مطلق فروش عامل در حوزه شهرستان مورد تقاضا صورت گیرد.

تبصره۱:در صورتیکه قرارداد عاملیت جزو گروه دوم باشد،شرکت با توجه به گستردگی حوزه فعالیت نماینده میتواند اقدام به اعطای عاملیت تا دو عامل نیز نماید مگر اینکه توافقات ضمنی و مکتوب فیمابین شرکت و عامل پیرامون انحصار مطلق فروش عامل در حوزه شهرستان مورد تقاضا صورت گیرد.

تبصره۲:گروه دوم مربوط به شهرستانهایی که قرارداد عاملیت در آن صرفا بصورت انحصاری منعقد میگردد ،در این گروه شرکت در حوزه عاملیت ، از فروش محصولات خودداری می نماید مگر در شرایطی که آن محصولات در سبد کالای عاملیت انحصاری وجود نداشته باشد.

ماده ۱۴- با توجه به عدم امکان حضور عاملیت فروش در زمان تحویل کالا و بنا به درخواست عاملیت فروش در ارسال بار توسط شرکت، عاملیت فروش فاکتور فروش ارائه شده از طرف شرکت توسط عامل محترم را سند رسمی تلقی میگردد  و عامل اعلام بر تحویل کالا می نماید .

ماده۱۵- به دلیل حسابرسی شرکت، محصولات فروخته شده به عامل فروش به هیچ عنوان پس گرفته و مرجوع نخواهد شد .

تبصره ۱ – در صورت پذیرش مرجوعی توسط شرکت، مطابق با قیمت روز محصولات و با کسر ۵۰ درصد خسارت برگشت از خرید محاسبه و الباقی به صورت پرداخت وجه مطابق برنامه زمانبندی شده شرکت انجان خواهد شد.

تبصره ۲ – قانون مرجوعی برای عاملین  فعال(قانون حمایتی)  در صورتی که عاملیت محترم در فاصله زمانی سه ماهه به تعهد مندرج در قرارداد عمل نماید این امکان برای عامل محترم وجود دارد که برخی از محصولات مورد تقاضا جهت مرجوعی را با محصول دیگر و بدون کسر مبلغ تعویض نماید بدیهی است برخی از محصولات مانند انواع روان کارهای روغن و شوینده و موتور شوی مایع خودرو و محصولاتی مشابه آن به هیچ عنوان مرجوع نخواهد شد.(بدلیل عدم امکان بررسی محتوی محصول توسط شرکت) .

ماده ۱۶-قیمت های موجود در تعرفه محصولات شرکت صرفا جهت تحویل درب انبار شرکت محاسبه شده است لذا کلیه هزینه های ارسال بار به فروشگاه عامل فروش در تهران یا به شهرستان مورد تقاضا وهمچنین هزینه های حمل و نقل داخل تهران(از انبار به باربری) و هزینه حمل و نقل باربری به شهرستان مورد تقاضا برعهده عامل فروش می باشد.

تبصره- با توجه به بیمه بودن محصولات ارسالی توسط باربری ، شرکت مسئولیتی در قبال سلامت بار پس از خروج از انبار نخواهد داشت.

ماده ۱۷- کلیه هزینه های تبلیغاتی و احتمالی عامل فروش شامل مالیات، بیمه ، اجاره مکان، حقوق پرسنل وغیره بر عهده خود شخص(عامل فروش)می باشد و شرکت هیچ گونه هزینه ای از نماینده را متقبل نخواهد شد.

ماده۱۸- تعدادیک فقره چک به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به شماره         عهده بانک        توسط عامل فروش در نزد شرکت جهت حسن انجام تعهدات قرارداد ارائه می گردد که پس از اتمام و یا فسخ قرارداد عامل فروش باید نسبت به تحویل چک یا سفته ضمانتی خود اقدام نماید.درصورتیکه عامل فروش اقدام به دریافت وثیقه خود ننماید بدلیل وجود مشکلات امنیتی پس از گذشت سه ماه از پایان قرارداد ، وثیقه مذکور باطل خواهد شد و با صورت جلسه مدیران شرکت بصورت ضایعات و باطله دور انداخته خواهد شد.

تبصره-در صورت تخلف عامل فروش از هر یک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از عاملیت فروش،شرکت می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و وثایق عامل فروش(موضوع ماده ۱۸) وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثایق فوق از طریق قانونی دیگر ، برای وصول مطالبات و خسارات وارده به خود اقدام نماید.

ماده ۱۹- در صورت انعقاد قرارداد عاملیت و فسخ یکطرفه توسط عامل و یا عدم ثبت سفارش فاکتور و تسویه مالی آن از طرف عامل  ( در مدت زمان تعیین شده موضوع ماده ۷  ) مبلغ سه میلیون تومان از بابت فسخ قرارداد دریافت میگردد که در صورت عدم پرداخت توسط نماینده این امکان برای شرکت وجود دارد که از ماخذ وثیقه سپرده شده عامل فروش (موضوع ماده ۱۸)اخذ گردد.

ماده ۲۰- طبق توافقات صورت گرفته فیمابین طرفین مقرر گردید فاکتور اولیه جهت ثبت سفارش اولیه کالا توسط عامل فروش مبلغ(مبلغ اعلام شده در تقاضانامه)ریال معادل(مبلغ اعلام شده در تقاضانامه)تومان می باشد . لازم بذکر است که حداقل خرید دیگر فاکتورهای عامل فروش پس از فاکتور دوم ،به مبلغ سه میلیون تومان می باشد.بدیهی است شرکت هیچگونه ثبت سفارشی برای عاملیت کمتر از حداقل تعیین شده انجام نخواهد داد.

تبصره۱-درصورت عدم واریزی مبلغ فاکتور اولیه و یا کاهش مبلغ، که توسط عامل فروش در تقاضا نامه اعلام شده است عملا قرارداد عاملیت باطل میگردد و مطابق با ماده ۱۹ قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۲۱-در صورت صدور فاکتور توسط شرکت و عدم تسویه حساب توسط عامل فروش ، شرکت می تواند مبلغ فاکتور را از وثیقه دریافتی (موضوع ماده ۱۸) وصول نموده و مازاد آن را از مراجع  ذی الصلاح مطالبه نماید.

ماده ۲۲- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و کلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های سفارشی ارسالی  به نشانی های مذکور ارسال و قانونی محسوب شده است و معتبر می باشد مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل به آدرس پست الکترونیکی طرفین ارسال شده باشد.

ماده۲۳- هرگاه در اثر وقوع حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی از قبیل فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات،بازداشت یا محکومیت کیفری و غیره ، عامل فروش از اجرای مفاد این قرارداد و یا ادامه همکاری محروم و یا ممنوع گردد،شرکت مجاز است قرارداد وی را فسخ نماید.در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران عاملیت فروش عامل نخواهد بود شرکت می تواند در صورت صلاحدید قرارداد عاملیت فروش را با قائم مقام نماینده و یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید.

ماده ۲۴- در صورت بروز هر گونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدا مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، طرفین میتوانند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در شهر تهران موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند

ماده ۲۵-این قرارداد به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

ماده۲۶- طرفین در کمال صحت و سلامت عقلانی و با ایجاب و قبول شرعی این قرارداد را تنظیم نموده و متعهد به ایفای وظایف خود در راستای قرارداد می باشد.

این قرارداد در ۲۶ ماده و در دو نسخه تنظیم شده است که هر نسخه شامل پنج صفحه و تمامی صفحات توسط طرفین تایید و امضا گردید و هر نسخه حکم واحد دارد.

 

امضادارنده عاملیت(نماینده)                    امضاء دفتر مرکزی(شرکت)

 

  نظرات