شرایط آب و هوایی در روغن موتور

 

 

ویسکوزیته یا گرانروی، مقاومت یک سیال در برابر حرکت و جریان است. ویسکوزیته روغن باید جهت هوای سرد و گرم توسط سازنده خودرو مشخص گردد.
درجه گرانروی یا ویسکوزیته روغن معمولا به شکل های زیر نوشته می شود:
SAE 40 > روغن تک درجه ای که عدد نشان دهنده گرانروی روغن است که هرچه عدد بالاتر باشد گرانروی بالاتر و روغن اصطلاحاً سفت تر است و کندتر حرکت می کند .
SAE 20W-50 > روغن چند درجه ای که در آن عدد سمت راست همان گرانروی روغن است (در بالاذکر شد) و عدد سمت چپ قبل از W (اختصار winter) مربوط به قابلیت پمپ شدن روغن در دماهای پایین و هوای سرد است.

 

(عکس سمت راست روغنی با ویسکوزیته بالا و عکس سمت چپ روغنی با ویسکوزیته کم)

 


جدول زیر به تصمیم گیری در انتخاب روغن برای فصول مختلف سال و نقاط جغرافیای مختلف به شما کمک می کند:


فواید روغن های مولتي گرید (Multi grade)
با بکار گیری روغن های چند درجه ای، به علت جریان در دماهای بسیار پایین، هنگام استارت، موتور به راحتی روشن می شود و روغن به سرعت به تمام قسمت های موتور می رسد و قطعات به خوبی روانکاری می شوند. با گرم شدن موتور، گرانروی به حد گرانروی روغن 14 تا 54 می رسد، لذا در گرما لایه روغن بین قطعات باقی می ماند و به خوبی آن ها را از یکدیگر جدا نگه می دارد. به عبارت دیگر کاربرد این دسته از روغن ها در محدوده دمایی وسیع تری امکان پذیر است. از آن جایی که 04 درصد سائیدگی قطعات متحرك موتور در مرحله استارت خشک )بدون روغن( رخ می دهد و در مرحله ای که معمولاً موتور سرد است، لذا روانکاری قطعات حائز اهمیت بوده و لازم است که از روغن های چند درجه ای که در سرما قابلیت پمپ شدن دارند، استفاده شود. این روغنها محافظت بیشتری به نسبت روغن های تک درجه در دماهای بالا و پایین برای موتور بوجود می آورند. و دارای گرانروی بهینه در محدوده دمایی موتور هستند.
مزیتهای روغن های مولتی گرید نسبت به روغن های تک درجه ای:
استفاده از یک روغن برای فصول مختلف
آسان روشن شدن موتور دردرجه حرارتهای پایین
راندمان بهتر در درجه حرارت های بالا
کم کردن مصرف سوخت

  نظرات